[modula id="399"]

לוח פעילות באגודה לשנת תשפ"ג

להרשמה ניתן לפנות למשרד 04-8527222

יום ה

יום ד

יום ג

יום ב

יום א

חדרים

ריקודים סלוניים

בהנחיית אביב עוז ארי
9:30-11:30

מועדון עולים

בהנחיית ילנה גרשברג
16:00-18:00

תיאטרון

בהנחיית קרן צור
9:30-11:00

פלדנקרייז

בהנחיית -נעמי רוגל
11:15-12:00

פלדנקרייז

בהנחיית -נעמי רוגל
9:15-10:00

מסע לחוויה

בהנחיית עו”ס חנה באוור |
עו”ס לוסי אוטמזגין
11:30-13:00

ריקודי עם

בהנחיית נטע פן מישאלי
מתחילים: 17:00-18:00
מתקדמים: 18:00-19:00

שני חוויתי

הרצאות סדנאות וטיולים

מועדון עולים

בהנחיית ילנה גרשברג
16:00-18:00

פלדנקרייז

בהנחיית – נעמי רוגל
9:30 – 10:20

ריקודי בטן

בהנחיית עמליה כהן
10:30-11:30

קפוארה

בהנחיית יאריק רוסנוב
17:00-19:00

אולם

אולפן

בהנחיית מלכה אלמור
9:30-10:30

מקרא ואקטואליה

מנחה רבקה יצחק
10.30-12.00

מסע בין סיפורים

בהנחיית רותי יהב
11:30-12:30

חדר ישיבות

שחמט

בהנחיית אביגדור בייחובסקי
10:00-12:30

מלאכת יד

בהנחיית ברברה פרונדל
9:30-11:20

תכשיטים מקפסולות קפה

בהנחיית בתיה גולדשטיין
9:30-11:30

ציור

בהנחיית אירית דברן
10:00-12:30

חדר מלאכת יד

מבשלים ביחד

בהנחיית החברים
10:30-12:30

אימון המוח

בהנחיית אורנה גלעד
10:00-11:00

רדיו דרמה

בהנחיית יואב הכרמלי
9:30-11:00

שחמט

בהנחיית אביגדור בייחובסקי
9:30-11:30

מחשבים מסלול מחדש

בהנחיית עו”ס שרה מרקו
עו”ס נועה סופי
16:30-18:00

מטבח קפיטריה

מחשבים

בהנחיית אריאלה טלמון
09:00-10:30

מחשבים

בהנחיית אריאלה טלמון
17:00-18:30

חדר מחשבים

הליכה

בהנחיית רוני כהן
9:30-11:00

שייט לצעירים תחרותית

בהדרכת עמותת אתגרים
14:00-18:00

חוף ים | קניון

להרשמה מראש: 04-8527222 | נא לא לשכוח את האוזניות שברשותכם!

יום א

אולם

פלדנקרייז

בהנחיית – נעמי רוגל
9:30 – 10:20

ריקודי בטן

בהנחיית עמליה כהן
10:30-11:30

קפוארה

בהנחיית יאריק רוסנוב
17:00-19:00

חדר ישיבות

מסע בין סיפורים

בהנחיית רותי יהב
11:30-12:30

מטבח קפיטריה

מחשבים מסלול מחדש

בהנחיית עו”ס שרה מרקו
עו”ס נועה סופי
16:30-18:00

חוף ים | קניון

שייט לצעירים תחרותית

בהדרכת עמותת אתגרים
14:00-18:00

יום ב

אולם

שני חוויתי

הרצאות סדנאות וטיולים

מועדון עולים

בהנחיית ילנה גרשברג
16:00-18:00

חדר ישיבות

מקרא ואקטואליה

מנחה רבקה יצחק
10.30-12.00

חדר מלאכת יד

ציור

בהנחיית אירית דברן
10:00-12:30

מטבח קפיטריה

שחמט

בהנחיית אביגדור בייחובסקי
9:30-11:30

יום ג

אולם

פלדנקרייז

בהנחיית -נעמי רוגל
9:15-10:00

מסע לחוויה

בהנחיית עו”ס חנה באוור |
עו”ס לוסי אוטמזגין
11:30-13:00

ריקודי עם

בהנחיית נטע פן מישאלי
מתחילים: 17:00-18:00
מתקדמים: 18:00-19:00

חדר מלאכת יד

תכשיטים מקפסולות קפה

בהנחיית בתיה גולדשטיין
9:30-11:30

מטבח קפיטריה

רדיו דרמה

בהנחיית יואב הכרמלי
9:30-11:00

חדר מחשבים

מחשבים

בהנחיית אריאלה טלמון
17:00-18:30

חוף ים | קניון

הליכה

בהנחיית רוני כהן
9:30-11:00

יום ד

אולם

תיאטרון

בהנחיית קרן צור
9:30-11:00

פלדנקרייז

בהנחיית -נעמי רוגל
11:15-12:00

חדר ישיבות

אולפן

בהנחיית מלכה אלמור
9:30-10:30

חדר מלאכת יד

מלאכת יד

בהנחיית ברברה פרונדל
9:30-11:20

מטבח קפיטריה

אימון המוח

בהנחיית אורנה גלעד
10:00-11:00

יום ה

אולם

ריקודים סלוניים

בהנחיית אביב עוז ארי
9:30-11:30

מועדון עולים

בהנחיית ילנה גרשברג
16:00-18:00

חדר מלאכת יד

שחמט

בהנחיית אביגדור בייחובסקי
10:00-12:30

מטבח קפיטריה

מבשלים ביחד

בהנחיית החברים
10:30-12:30

חדר מחשבים

מחשבים

בהנחיית אריאלה טלמון
09:00-10:30

להרשמה מראש: 04-8527222 | נא לא לשכוח את האוזניות שברשותכם!

יצירת קשר

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

04-8527223

04-8527222