בחר את צבע האתר אתר בצבע כחול על גבי לבן אתר בצבע צהוב על גבי כחול

הגדלה

לחצו כאן להגדלת הטקסט

עבודת המרש"ל כשותפות


מרש"ל חיפה מהו?   |   עבודת המרש"ל כשותפות   |   מחלום למעשה - מאמר

 

 דגם הפעולה הוקם מתוך אמונה ביתרונותיו לגבי אופי הפעילות למען צבור העיוורים בעיר. יתרונותיו הם:
 • הטיפול הפסיכוסוציאלי הכללי ממשיך להינתן בקהילה, נגיש וקרוב למקום מגורי האדם, תוך איתור צרכי האדם העיוור.

  חיפה היא עיר הררית המתפרשת על שטח נרחב ומערך התחבורה מסובך ומחייב החלפת קווי תחבורה גם בנסיעה בתוך העיר. לכן יש חשיבות לכך שהשירות האישי יינתן באזור המגורים, ובהמשך ניתנים שירותים ייחודיים לעיוורון ושירותי פנאי במסגרת מבנה המרש"ל.

  דגם המרש"ל כשותפות בחיפה, נותן גשר בין מערכות השירותים השונות, ומאפשר לאדם העיוור ליהנות משני העולמות: זה שבקהילתו וזה שמתמחה בנושא מגבלת הראיה.

 • הנושאים הייחודיים לעיוורון מתואמים ומטופלים במסגרת המרש"ל, מאפשרים התמחות בתחום.
  פעילות חברתית תרבותית תמיכתית נעשית במרכז ייחודי תוך התאמת הפעילות למגבלת האדם.

 • ריכוז ואיגום משאבים מכל השירותים הממשלתיים, עירוניים וולונטריים.
  המשאבים מתבטאים בכוח אדם, כספים ייעודיים, תרומות, מבנה, מתנדבים.
  אנשים עיוורים מרשויות מקומיות קטנות סמוכות לחיפה מקבלים שירותים במרכז שהוקם עקב השותפות של האגודה למען העיוור אשר תחום הטיפול הגיאוגרפי שלה גדול יותר מתחומי העיר בלבד.


 • מבנה האגודה למען העיוור הותאם והונגש לצרכי האדם לקוי הראיה.

 • מניעת סגרגציה - שילוב אנשים עיוורים בפעילות חברתית תרבותית, גם במרכזים בקהילה.

 • הגברת המודעות לצרכי העיוורים בקהילה - היות והמגע עם אוכלוסיית העיוורים ממשיך גם בשירותי הרווחה ובשירותים מסביב וכל העובדים נחשפים לנושא.

 • מניעת כפילויות בנתינת שירותים לצבור העיוורים.


מורכבות העבודה בשותפות


על מנת לקיים את השותפות במרש"ל יש לקחת בחשבון גם את מורכבות העבודה בשותפות.

 • השותפות מחייבת צורך בדיווח מתמיד של שותפי המרש"ל, היות שאין מבנה היררכי כמו בארגון. דבר זה גורם לעיתים צורך בהשקעת זמן ואנרגיה.

 • חלוקה במוניטין של העבודה היא צורך הכרחי - אין מקום לביטויי "אגו" בשותפות.

 • אבדן סמכות ושליטה מסוימות עקב הצורך ליצור סמכות משותפת.

 

להורדת מאמר שפורסם באתר משרד הרווחה בקהילות ידע מקצועיות.