בחר את צבע האתר אתר בצבע כחול על גבי לבן אתר בצבע צהוב על גבי כחול

הגדלה

לחצו כאן להגדלת הטקסט

דמי ליווי וניידות


 ליקוי ראיה   |   תעודת עיוור   |   דמי ליוי וניידות   |   תאורה מותאמת ככלי לשיפור תפקודי ראיה   |   נגישות פיזית   |   שיטות קריאה וכתיבה לעיוורים וללקויי ראיה

 

מתוך תקנות משרד העבודה והרווחה

דמי ליווי היא גימלה לניידות לאדם העיוור.
הזכאות לדמי ליווי נקבעת כחלק מתהליך הבדיקה לתעודת עיוור.
הגימלה נועדה לסייע לעיוורים בניידות, במטרה לאפשר להם פעולות בחיי חברה ועבודה.

מי זכאי לדמי ליווי?

בעל תעודת עיוור הלוקה באחד או יותר ממצבי הראיה הבאים:
 1. העדר ראיה גמור (עיוורון מוחלט).
 2. חדות ראיה פחות מ - 160 בעין הטובה ביותר בעזרת תיקון משקפיים.
 3. צמצום שדה ראיה - פחות מ-10 מעלות בעין הטובה ביותר.
כלומר: תעודת עיוור בלבד אינה מקנה זכות לדמי ליווי - רק חלק מבעלי תעודות עיוור זכאים לדמי ליווי.

מי לא זכאי לדמי ליווי?

 • בעל תעודת עיוור שמצב ראייתו מעל למצבי הראיה שפורטו למעלה.
 • ילד מתחת לגיל 18.
 • זקן אשר קיבל תעודת עיוור לאחר הגיעו לגיל זקנה (אישה 62, גבר 67).
 • נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, נפגעי עבודה ועיוורים המקבלים קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי
 • אדם עיוור בבית אבות, מוסד סיעודי, כלא, מעון למפגרים ומעון נכים.
 • עיוור מתנדב.

שיעורי דמי הליווי

דמי הליווי משולמים בשלושה שיעורים:
 1. דמי ליווי מלאים (אדם עובד, סטודנט, תלמיד בתהליך שיקום, חירש - עיוור המבקר במסגרת שיקומית).
  לכל אחד מהקטגוריות הנ"ל יש משך זמן תעסוקה שבועי מינימלי לזכאות.
 2. 75% מדמי הליווי המלאים (3/4 סכום) - עיוור שאינו עובד ואינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי.
 3. 50% מדמי הליווי (1/2 סכום) - עיוור לא עובד ומקבל קצבת שירותים מיוחדים.

זקנים הזכאים לדמי ליווי

זקנים זכאים לדמי ליווי רק במצבים הבאים:
 • דמי ליווי מלאים משולמים לזקן בתנאי שעובד ברציפות עד היום וקיבל דמי ליווי מלאים לפני הגיעו לגיל זיקנה.
 • מחצית דמי ליווי משולמים לזקן שקיבל מחצית דמי ליווי לפני הגיעו לגיל זיקנה.
 • זקן שהתחיל לעבוד לאחר גיל זיקנה.
 • זקן שהפסיק עבודתו לאחר גיל זיקנה וחזר לעבוד לאחר הפסקה.
 • זקן שבעבר קיבל קיצבת שירותים מיוחדים והקיצבה הופסקה.
 • זקן אשר קיבל תעודת עיוור לאחר הגיעו לגיל זיקנה אינו זכאי לדמי ליווי.

 

לאחר קבלת אישור השירות לעיוור לזכאות לדמי ליווי, ישלח לאדם מכתב המודיע לו על זכאותו לדמי ליווי ועל הצורך בשליחת פרטי חשבון הבנק ומסמכים נוספים כמפורט.

את המסמכים יש לשלוח לכתובת הבאה:

השירות לעיוור משרד הרווחה ת.ד. 260 ירושלים 91012.

עם קבלת פרטי חשבון הבנק ושאר האישורים, ישולמו דמי הליווי ישירות לחשבון.


חשבון הבנק חייב להיות של מקבל דמי הליווי.


כל הברורים בנושאי דמי ליווי מתבצעים ישירות עם משרד הרווחה בירושלים

טלפון 02-6708339

02-6708385

פקס 02-6708399


מידע על גובה דמי הליווי ניתן למצוא באתר משרד הרווחה.


המסמכים הנדרשים:

יש להמציא טופס פרטי בנק חתום ע"י מנהל סניף הבנק או נציגו.

עובד שכיר: ימציא שלושה תלושי שכר המעידים על היקף המשרה.

עובד במעמד עצמאי: ימציא אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי.

משרת בצה"ל או בשירות לאומי: ימציא אישור מתאים.

תלמיד: ימציא אישור ממוסד הלימוד.

לומד בכולל: ימציא אישור מהכולל.

משתקם הנמצא בהליכי שיקום: ימציא אישור במסגרת המשקמת.

מקבל שר"מ: ימציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

מסמכים נוספים על פי דרישת השירות לעיוור.